«Σας βεβαιώνω ότι όποιος δέχεται αυτόν που στέλνω, εμένα δέχεται, και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε»

Ο Θεός και Λόγος του Θεού και Πατέρα βρίσκεται μυστικά μέσα σε καθεμία από τις εντολές του• και ο Θεός και Πατέρας όλος είναι εκ φύσεως αχώριστος μέσα σε όλο τον Λόγο του.

Όποιος λοιπόν δέχεται τη θεϊκή εντολή και την τηρεί, δέχεται τον Λόγο του Θεού που είναι μέσα της• και καθώς δέχτηκε αυτόν δια μέσου των εντολών, μαζί με αυτόν δέχτηκε και τον Πατέρα που είναι εκ φύσεως μέσα του, όπως και το Πνεύμα που είναι επίσης εκ φύσεως μέσα του. Γιατί ο ίδιος είπε: «Σας βεβαιώνω ότι όποιος δέχεται αυτόν που στέλνω, εμένα δέχεται• και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε» (Ιω. 13:20).

Όποιος λοιπόν δέχτηκε εντολή και την τήρησε, δέχτηκε και έχει μυστικά την αγία Τριάδα.

Ο Κύριος, μετά την ανάστασή του, είπε στους αποστόλους: «Πηγαίνετε και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη• να τους βαφτίζετε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος και να τους διδάσκετε να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα» (Ματθ. 28:19-20). Ώστε λοιπόν όλες τις εντολές του πρέπει να τηρεί κάθε άνθρωπος που βαφτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος.

Γι’ αυτόν τον λόγο ο Κύριος συνένωσε την ορθή πίστη με την τήρηση όλων των εντολών, επειδή γνώριζε ότι η πρώτη χωρισμένη από τη δεύτερη είναι αδύνατο να σώσει τον άνθρωπο. Γι’ αυτό και ο Δαβίδ, που είχε την ορθή πίστη προς τον Θεό, έλεγε: «Συμμορφωνόμουν προς όλες τις εντολές σου• κάθε δρόμο αμαρτίας τον μίσησα» (Ψαλμ. 118:128). Γιατί όλες οι εντολές δωρήθηκαν σ’ εμάς από τον Κύριο, για να αποφύγουμε κάθε δρόμο αμαρτίας• και αν παραλειφθεί μία από αυτές, οπωσδήποτε φέρνει στη θέση της τον αντίθετο με αυτήν δρόμο της κακίας.

Επίσης ο Κύριος μας έδωσε και δύναμη, για να τηρούμε όλες τις εντολές του, με το να πει: «Σας έδωσα εξουσία να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού, και τίποτε δεν θα σας βλάψει» (Λουκ. 10:19).

Αυτή τη δύναμη και την εξουσία έλαβε ο Παύλος και έλεγε: «Να με μιμείστε, όπως και εγώ μιμούμαι τον Χριστό» (Α’ Κορ. 11:1). Έλεγε επίσης: «Όσοι είναι του Χριστού έχουν σταυρώσει τη σάρκα τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες» (Γαλ. 5:24), και σε άλλο σημείο: «Για εμένα ο κόσμος έχει σταυρωθεί, και εγώ για τον κόσμο» (Γαλ. 6:14).

Όλες όμως οι εντολές, αν και είναι πολλές, συνοψίζονται σε μία: «Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη τη δύναμή σου, και τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου» (Λουκ. 10:27). Όποιος λοιπόν αγωνίζεται, αν τηρεί αυτή την εντολή, συμμορφώνεται προς όλες μαζί τις εντολές.

ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ, τόμος Α
Άγιος Μάξιμος Ομολογητής