«Τα πάντα μπορούν να σας τα πάρουν – Μόνο τον Χριστό και την ψυχή σας να μην τα δώσετε!»

Τα πάντα μπορούν να σας τα πάρουν. τα πάντα μπορεί να σας τα ζητήσουν και να τα πάρουν. Δώστε τα, μην φοβάστε.

Μόνο Χριστός και ψυχή, σας χρειάζονται. Αυτά μην τα δώσετε.

Ακόμη και όλος ο κόσμος να πέσει επάνω σας για να σας τα πάρει μην τα δώσετε, γιατί μόνο με την θέληση σας μπορούν να σας τα πάρουν.

Διδαχές Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός