Το καλό είναι καλό, το καλό είναι Χριστός, το καλό είναι Άγιος, το πτυχίο δεν μετράει, μετράει η αλήθεια, η αλήθεια του Χριστού μας

Το καλό είναι καλό.

Το καλό είναι Χριστός.

Το καλό είναι Άγιος.

Το πτυχίο δεν μετράει,

Μετράει η αλήθεια,

Η αλήθεια του Χριστού μας.

Και αυτό γράφεται.

Και μένει.

Για πάντα.

Μέσα μας.

Αμήν.