Το μίσος καταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου, την κλονίζει, ώστε να μην μπορεί να δει την αγάπη

Το μίσος καταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου, την κλονίζει, ώστε να μην μπορεί να δει την αγάπη.

Γι’ αυτό μην επιτρέψετε ποτέ στον εαυτό σας να σας κυριεύσει το μίσος.

Και αν ποτέ σας έρθει μέσα στο μυαλό σας, πείτε όχι, και εμποδίστε το αμέσως, ώστε να μην καλλιεργηθεί αυτό το κακό μέσα σας.