Άφησε τον Θεό να μείνει στην καρδιά σου, και αυτός θα σου κτίσει την καρδιά σου, την σωτηρία σου, αρκεί εσύ να τον αφήσεις

Άφησε τον Θεό να μείνει στην καρδιά σου, και αυτός θα σου κτίσει την καρδιά σου, την σωτηρία σου, αρκεί εσύ να τον αφήσεις.

Γιατί δεν υπάρχει καλύτερη καρδιά από αυτή που προσφέρει ο Κύριος, και αυτή δίνει τον καλύτερο καρπό, τον καρπό της σωτηρίας σου.

Κατάλαβε το, στο χέρι σου είναι να το επιτρέψεις, και έτσι, θα ευτυχίσεις για πάντα.