Άγιος Παΐσιος: Τρισμακάρια τα αδικημένα παιδιά που δεν είχαν βοήθεια από πουθενά

Μακάρια τα παιδιά που έζησαν από μικρά σε πνευματικό περιβάλλον και έτσι ακούραστα προχωρήσανε στην πνευματική ζωή.

Τρισμακάρια όμως είναι αυτά τα αδικημένα παιδιά που δεν βοηθηθήκανε καθόλου (αντιθέτως τα σπρώχνανε στο κακό) αλλά μόλις ακούσανε για το Χριστό γυαλίσανε τα μάτια τους και με μια στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών γυαλίσανε απότομα την ψυχή τους και βγήκανε από την έλξη της γης και κινηθήκανε στην πνευματική τροχιά.