Μην ζεις μακριά του, μην ζεις μακριά από το θέλημα του, ο Κύριος σε θέλει κοντά του, σε θέλει να ζεις αληθινά, να ζεις σωστά

Μην ζεις μακριά του, μην ζεις μακριά από το θέλημα του.

Ο Κύριος σε θέλει κοντά του, σε θέλει να ζεις αληθινά, να ζεις σωστά.

Ο Κύριος περιμένει πάντα, ο Κύριος σήμερα περιμένει ολόκληρο τον πλανήτη να μετανοήσει.

Ο Κύριος θέλει να τους σώσει όλους, αλλά δεν θα σωθούν όλοι, γιατί δεν το θελήσαν.

Ο Κύριος είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη.

Ο Κύριος, δίνει διαρκώς ευκαιρίες καθημερινά διαμέσου της Εκκλησίας του, που κηρύττει σε ολόκληρο τον πλανήτη.