Άλλο κοσμική σοφία, και άλλο πνευματική σοφία, μην τα μπερδεύετε, γιατί αυτά διαφέρουν

Άλλο κοσμική σοφία, και άλλο πνευματική σοφία, μην τα μπερδεύετε, γιατί αυτά διαφέρουν στην διατύπωση της αλήθειας, γιατί αυτός που θα μιλήσει με κοσμική σοφία, μπορεί να πέσει σε κάποια μέσα, και σε κάποια όχι, γιατί αυτός έχει καλλιεργήσει πρωτίστως ανθρώπινοι γνώση, και όχι την γνώση που οδηγεί στην Θέωση.

Γι’ αυτό όταν διαβάζετε σοφά λόγια, να προσέχετε τη θαυμάζετε, θα τον αναγνωρίσετε από τους καρπούς του, γιατί δεν έχει νόημα το όνομα του το οποίο έκτισε, αλλά έχει νόημα τη δέντρο έκτισε, το κοσμικό η το πνευματικό.

Ο Θεός χορηγεί τη σοφία, και εμείς καλούμαστε να την χρησιμοποιήσουμε σωστά, και αυτό το σωστά γίνεται με βάση τον Λόγο του Θεού.

Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ο σπόρος που πρέπει να καρποφορήσουμε μέσα μας, και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δουλεύουμε πάντα, ώστε το δέντρο να κάνει τα φύλλα του και να αποδώσει τον καρπό του στον κατάλληλο καιρό του.