Να θυμάστε τον Κύριο πάντοτε, και να τον ομολογείτε σε ολόκληρη την διάρκεια της ζωής σας, με όποια μέσα διαθέτεις

Η ομολογία του αληθινού χριστιανού μπροστά στους ανθρώπους, είναι τεράστιο μεγαλείο, γιατί είναι καρπός του θείου θελήματος του Κυρίου, είναι η πραγματική πίστη που πρέπει να έχουμε.

Γι’ αυτό και πρέπει να θυμάστε τον Κύριο πάντοτε, και να τον ομολογείτε σε ολόκληρη την διάρκεια της ζωής σας, με όποια μέσα διαθέτεις, Αυτός βλέπει και ξέρει την κατάσταση και την δυνατότητα σου.

Αυτός θα δει τα καλά σας έργα, Αυτός θα δει αν τον δεχτήκατε, Αυτός θα δει την προσευχή σας, Αυτός θα δει το ενδιαφέρον σας, Αυτός θα δει την μελέτη σας και την παρουσία σας στους ανθρώπους και την Εκκλησία, και Αυτός θα σας ομολογήσει μπροστά στον Ουράνιο Πατέρα.