Δεν πρέπει να αγνοούμε, ότι η ζωή αυτή, καλλιεργεί την ψυχή μας, και γι’ αυτό πρέπει να προσέχουμε στον τρόπο με τον οποίο ζούμε

Δεν πρέπει να αγνοούμε, ότι η ζωή αυτή, καλλιεργεί την ψυχή μας, και γι’ αυτό πρέπει να προσέχουμε στον τρόπο με τον οποίο ζούμε.

Γι’ αυτό πρέπει πάντα να κοιτάμε στον καρπό της ψυχής μας, και να τον κρατάμε στην σωστή κατάσταση, ώστε να μην σαπίσει.

Έτσι, πρέπει να χρησιμοποιούμε στην ζωή μας όλα αυτά τα οποία ο Κύριος είπε, και τότε δεν θα έχουμε φόβo για τον καρπό της ψυχής μας.