Εγώ είμαι ο Ζωντανός Θεός. Εγώ Δημιούργησα τον Νόμο. Εγώ Δημιούργησα την Ύλη. Εγώ Δημιούργησα το Φως της Ζωής. Όλα Εγώ!

Ο Θεός μας φωνάζει καθημερινά με το μέσο της λογικής, και μας λέει: 

Εγώ είμαι ο Ζωντανός Θεός, Εγώ Δημιούργησα τον Νόμο, Εγώ Δημιούργησα την Ύλη, Εγώ Δημιούργησα το Φως της Ζωής, Όλα Εγώ!

Ο Χριστός είναι ο Ζωντανός Θεός που πάντα υπήρχε, και συνεχίζει να υπάρχει, και είναι αυτός που ήρθε, και θα ξανάρθει.

Ο Θεός είναι τριαδικός επειδή έχει μία ουσία (φύση), και τρία πρόσωπα (υποστάσεις). Τα τρία πρόσωπα ή υποστάσεις είναι Ο Πατήρ, Ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα τα οποία είναι αδιαίρετα και ομοούσια κατά τη θεότητα, έχουν την ίδια δύναμη και κοινή Θεία ουσία.

Ο Χριστός όμως έγινε και άνθρωπος, απέκτησε και δεύτερη φύση, και έγινε Θεάνθρωπος, και διατηρεί και της δύο φύσεις, είναι τέλειος Θεός, και τέλειος άνθρωπος, ο τέλειος Θεάνθρωπος!

Έβαλε στην σάρκα το Θεϊκό πνεύμα του, έγινε αδελφός μας!

Ο Θεός με αυτό τον τρόπο έγινε ο αδελφός μας, και μας καλεί να γίνουμε μια οικογένεια στον ουρανό, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τον ακούσουμε και να πιστέψουμε σε αυτόν, ώστε να εφαρμόσουμε τις σωτήριες εντολές του, αυτές οδηγούν στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί για πάντα κοντά του.

Οι άνθρωποί καθημερινά ζουν σε αυτή την ζωή που μας δημιούργησε ο Θεός, αλλά δεν συνειδητοποιούν κάτι πολύ σπουδαίο, ότι ο σκοπός της υπάρξεώς μας εδώ είναι πολύ σημαντικός, ζώντας εδώ, εκπαιδεύουμε το πνεύμα μας, καλλιεργούμε τα ταλέντα που μας έδωσε ο Κύριος, μαθαίνουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό, και έτσι επιλέγουμε σε ποιο μέλλον θέλουμε να είμαστε, σε ένα μέλλον μαζί με τον Θεό, η σε ένα μέλλον μακριά από το Θεό, ας το καταλάβουμε καλά, εμείς επιλέγουμε τον Παράδεισο η την Κόλαση, τα έργα μας θα μαρτυρήσουν που θα πρέπει να ανήκουμε.

Μην αγνοείς το τώρα, γιατί το τώρα είναι σημαντικό για σένα.

Είναι τεράστια η εκπαίδευση της δημιουργίας, αλλά είναι αδύνατον να την αντιληφθούν όλοι, γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να μάθουν όλοι γι’ αυτό, και πολλοί θα αποτύχουν από την άγνοια, αλλά και από την απιστία τους.

Βάλε στην καρδιά σου την αλήθεια που μας φανέρωσε ο Κύριος μας, και σώσε το Μέλλον σου.