Είναι η μεγαλύτερη Ευλογία που μπορεί να έχει το σπιτικό μας

«Γνωρίζετε εσείς ποιά είναι η Μητέρα του Κυρίου μας καί πόσο αγαπά καί πόση η δύναμίς της καί πόσο τό έλεός της;

Είναι η Μητέρα μας, η οποία έχει έλεος γιά τούς πτωχούς καί τίς χήρες καί τούς λοιπούς Χριστιανούς. Πάντοτε προσεύχεται στόν Σωτήρα Χριστό γιά όλους μας».

Σχεδόν σέ κάθε κήρυγμά του ο π. Κλεόπας ερωτούσε τούς Χριστιανούς: «Εχετε τήν Εικόνα τής Παναγίας μας στό σπίτι σας; Καντήλι μπροστά στήν εικόνα της έχετε;».

Κατόπιν τούς συμβούλευε: «Νά πάρετε τήν Προστάτιδα καί Βοηθό μας, τήν Μητέρα μας πού είναι στούς ουρανούς καί στήν γή νά τήν βάλετε στά σπίτια σας! Αυτή είναι η Βασίλισσα τού ουρανού καί τής γής!

Εάν θά πάρετε Αυτή τήν Προστάτιδα Παναγία στά σπίτια σας καί τής διαβάζετε κάθε πρωί μέ τό καντήλι της αναμμένο τούς Χαιρετισμούς της καί τό βράδυ τήν Παράκλησίν της, θά τήν έχετε βοηθό σ όλη τήν ζωή σας καί τή στιγμή τού θανάτου σας καί τήν ημέρα τής Κρίσεως.

Γνωρίζετε πόσο δύναται νά βοηθήση η Θεοτόκος Μητέρα μας μπροστά στόν Θρόνο τής Παναγίας Τριάδος; Εάν δέν υπήρχε Αυτή, πιστεύω ότι αυτός ο κόσμος θά εχάνετο από πολύ παλαιότερα!

Γέροντας Κλεόπας Ηλιέ