Εσείς γνωρίζατε τι σημαίνουν οι λέξεις Σαβαώθ και Ωσαννά

«Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαββαώθ»

Κύριος Σαβαώθ σημαίνει Κύριος των Δυνάμεων (δεν μεταφράστηκε η λέξη Σαβαώθ από τους εβδομήκοντα, αλλά απλά μεταφέρθηκε από το εβραικό κείμενο στα ελληνικά ως είχε).

Ωσαννά είναι λέξη συριακή, που σημαίνει… συμφωνα με την μετάφραση των Ο’ (εβδομήκοντα) ρψ’,25: «Ω Κύριε σώσον δη ω Κύριε, ευόδωσον δη».

Αρχή του τρισάγιου ύμνου είναι το όραμα του προφήτου Ησαίου, που είδε τους αγγέλους γύρω στο θρόνο του θεού να ψάλλουν «άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαββαώθ» (Ησ. 6,13).

Αυτόν, ψάλλουμε και εμείς σε κάθε μας θεία Λειτουργία!

Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βοώντα, κεκραγότα, και λέγοντα:

Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ωσαννά εν τοις υψίστοις· ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωσαννά εν τοις υψίστοις.

Δηλαδή:

Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Δυνάμεων γεμάτος ο ουρανός και η γη από τη δόξα σου. Σώσε μας, ύψιστε Θεέ ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Σώσε μας, ύψιστε Θεέ.

(μετάφραση από τον μακαριστό Μητροπολίτή Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιο (+1998))

Πηγή: ekklisiaonline.gr