Εσύ που αμαρτάνεις, και δεν αλλάζεις, τι περιμένεις, δεν σκέφτεσαι πως πρέπει να μετανοήσεις;

Εσύ που αμαρτάνεις, και δεν αλλάζεις, τι περιμένεις, δεν σκέφτεσαι πως πρέπει να μετανοήσεις;

Δεν σκέφτεσαι να αξιοποιήσεις αυτή την ευκαιρία που σου χάρισε ο Θεός, που είναι η μετάνοια;

Η μετάνοια είναι ευκαιρία για να καθαρίσουμε, γι’ αυτό μην χάνεις άλλο χρόνο, μετανόησε.