Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα γυμνάσουμε τον νου μας, ώστε να απωθεί το σκοτάδι, και να μένει μέσα μας το Φως

Να διαβάζουμε πάντοτε το Λόγο του Θεού,

για να ξέρουμε τα πάντα,

για να ξέρουμε τι είναι το Φως,

και τι είναι το σκοτάδι.

Και έτσι με αυτόν τον τρόπο,

θα γυμνάσουμε τον νου μας,

ώστε να απωθεί το σκοτάδι,

και να μένει μέσα μας το Φως.

Το Φως του Κυρίου μας.