Όταν ο Χριστός λείπει από την ζωή σου, σίγουρα θα νιώθεις ένα μεγάλο κενό, ένα μεγάλο κομμάτι που να λείπει

Όταν ο Χριστός λείπει από την ζωή σου, σίγουρα θα νιώθεις ένα μεγάλο κενό, ένα μεγάλο κομμάτι που να λείπει.

Και όταν αυτό το κομμάτι το βρεις, σίγουρα θα καταλάβεις την σπουδαιότητα που σου προσφέρει, διότι προσφέρει την αληθινή ζωή που δίνει όλα τα απαραίτητα που χρειαζόμαστε.

Καθώς δίνει όλα αυτά τα πνευματικά και αόρατα πράγματα, τα οποία βλέπουν αυτοί που ζουν κοντά στον Κύριο τους.