Φθιώτιδος Συμεών: Για τον κάθε ένα και για την κάθε μία να γίνουμε Χριστός!

Ευκαιρία μίας νέας καρποφορίας είναι η Ανάσταση του Χριστού μας για όλους μας. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών.

Παρακάτω η εγκύκλιος του Μητροπολίτη Φθιώτιδος:

«Χθες συνεθαπτόμην Σοι Χριστέ,

συνεγείρομαι σήμερον αναστάντι Σοι. Συνεσταυρούμην χθες,

αυτός με συνδόξασον Σωτήρ εν τη Βασιλεία Σου»

Αγαπητοί μου αδελφοί και συλλειτουργοί!

Άγιοι Πατέρες και Οσιώτατες μοναχές μας!

Αγαπημένα μου παιδιά!

Η Ανάσταση του Χριστού φέρνει και πάλι στη ζωή μας ένα ελπιδοφόρο, ένα χαρούμενο, ένα καθοριστικό σήμερα «ούτω και ημείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν»!

Κάλεσμα, πρόσκληση, για να βαδίσουμε τώρα, εδώ και τώρα, σε ένα καινούργιο τρόπο υπάρξεως και ζωής.

Μέχρι χθες η ψυχή μας «περίλυπος μέχρι θανάτου».

Πληγωμένη και ματωμένη από τον θάνατο, από την φθορά, από την αποτυχία, από την αμαρτία.

Γεγονότα συνταρακτικά, που μας βύθισαν στο πένθος, που έθεσαν σε αμφισβήτηση δεδομένες βεβαιότητες και μας κλόνισαν συνθέμελα, συνθέτουν αυτό το χθες.

Μία ατμόσφαιρα γεμάτη τοξικότητα, μία καθημερινότητα γεμάτη φρικτές ειδήσεις, ένα περιβάλλον γεμάτο ένταση και αναταραχή, ένα χαώδες πέλαγος ταχείας και εύκολης επικοινωνίας, που διευκολύνει δυστυχώς την εμμονική ανθρωποφαγία και τον αδυσώπητο κανιβαλισμό, μία αίσθηση γενικευμένης παρακμής.

Αυτή είναι η πραγματικότητα του χθες.

Ένα χθες που μας αρρωσταίνει, που μας κάνει καθημερινά να αιμορραγούμε.

Αυτό το σκοτεινό χθες το ανατρέπει και πάλι το σήμερον της Αναστάσεως. Αυτό το «Φως εκ του ανεσπέρου Φωτός» έρχεται σήμερα, για να εξαφανίσει το σκοτάδι της θλίψης, της μελαγχολίας, της κατήφειας, της αγωνίας.

Αυτό το σήμερα είναι το κέρδος της ζωής και η νίκη κατά του θανάτου. Αυτό το σήμερα είναι ένδοξο και χαρούμενο, είναι μία εσωτερική ανάσταση και ανάσταση ζωής αιωνίου, είναι η ήττα του ψεύδους, είναι ο θρίαμβος του Χριστού και η Ανάσταση της Εκκλησίας.

Αυτό το σήμερα είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής μας «ίνα καρποφορήσωμεν τω υπέρ ημών παθόντι και αναστάντι».

Ευκαιρία μίας νέας καρποφορίας είναι η Ανάσταση του Χριστού μας για όλους μας.

«Καρποφορήσωμεν ημάς αυτούς, το τιμιώτατον Θεώ κτήμα και οικειότατον· αποδώμεν τη εικόνι το «κατ᾽ εικόνα», γνωρίσωμεν ημών το αξίωμα, τιμήσωμεν το αρχέτυπον, γνώμεν του μυστηρίου την δύναμιν, και υπέρ τίνος Χριστός απέθανε. Γενώμεθα ως Χριστός, επεί και Χριστός ως ημείς»!

Αυτή την πρόσκληση μας απευθύνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Αυτό είναι το σήμερα της Αναστάσεως. Η δυνατότητα να γίνει ο κάθε ένας και η κάθε μία από εμάς Χριστός.

Να γίνουμε Χριστός! Για τον κάθε ένα και για την κάθε μία να γίνουμε Χριστός! Αυτό είναι η Ανάσταση!

«Πάντα διδότω τις, πάντα καρποφορείτω τω δόντι εαυτόν λύτρον υπέρ ημών και αντάλλαγμα· δώσει δε ουδέν τοιούτον οίον εαυτόν του μυστηρίου συνιέντα, και δι᾽εκείνον πάντα όσα εκείνος δι᾽ ημάς γενόμενον».

Ας δώσει ο καθένας μας τα πάντα! Ας προσφέρουμε τα πάντα σε Εκείνον, ο οποίος έδωσε τον εαυτό του λύτρο και αντάλλαγμα για χάρη μας!

Δεν μπορούμε τίποτα καλύτερο να προσφέρουμε στον Χριστό μας από τον ίδιο τον εαυτό μας. Έτσι θα έχουμε εννοήσει το μυστήριο της Αναστάσεως και θα έχουμε γίνει όλα όσα έγινε ο Χριστός για χάρη μας.

Αυτό είναι το μήνυμα της Αναστάσεως σήμερα, αδελφοί μου.

Να γίνουμε Χριστός! Να γίνουμε Ανάσταση, Φως και Ζωή!

Να πλημμυρίσουμε τα πάντα και τους πάντες με Ανάσταση, με Φως, με Ζωή.

Πηγή: iellada.gr