Για να γίνει η καρδιά του ανθρώπου δεκτικό δοχείο, πρέπει να γίνει καθαρή από ακάθαρτους λογισμούς

Διά να γίνη δεκτικόν δοχείον η καρδία του ανθρώπου, πρέπει να γίνη καθαρή. Δηλαδή, να γίνη καθαρή από ακάθαρτους λογισμούς.

Διά να καθαρισθή όμως η καρδιά, πρέπει να μπη εις αυτήν κάποιο φάρμακον.

Το φάρμακον αυτό είναι η νοερά προσευχή. Όπου πηγαίνει ο βασιλεύς, διώκονται οι εχθροί· και όταν μπη εις την καρδιά ο Χριστός, το όνομα Του το Άγιον, φυγαδεύονται των δαιμόνων οι φάλαγγες.

Όταν ενθρονισθή μέσα καλά-καλά ο Χριστός, τότε υπάκουουν τα πάντα.

Απόσπασμα από το βιβλίο Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Ιερά Μονή Καρακάλλου Άγιον Όρος