Η Δύναμη Σταυρού και της Νοεράς Προσευχής: Πάντες οι Άγιοι μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ιησού Χριστέ» επήγαν εις τόν Παράδεισον

Τώρα σάς λέγω νά κάμητε τούτο νά πάρετε όλοι από ένα κομπολόγιον (κομβοσχοίνι) καί νά προσεύχεσθε νά λέγητε τό «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ καί Λόγε τού Θεού τού ζώντος, διά τής Θεοτόκου καί πάντων σου τών Αγίων ελέησόν με τόν αμαρτωλόν καί ανάξιον δούλον σου».

Μέσα εις τό «Κύριε Ιησού Χριστέ», αδελφοί μου, τί θεωρεί; Θεωρεί η Αγία Τριάς, ο Θεός μας, η ένσαρκος οικονομία τού Χριστού μας.

Καί πάντες οι Αγιοι μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ιησού Χριστέ»επήγαν εις τόν Παράδεισον.

Καί όποιος λέγει αυτόν τόν λόγον καί κάμνει καί τόν Σταυρόν του, κάν άνδρας, κάν γυναίκα, ευλογεί τόν ουρανόν, τήν γήν, τήν θάλασσαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ιησού Χριστέ» ιατρεύονται κάθε αρρωστείες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ιησού Χριστέ» οι Απόστολοι αναστούσαν νεκρούς καί ιάτρευαν πάσαν ασθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ιησού Χριστέ» αποστομώνει ο άνθρωπος κάθε αιρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ιησού Χριστέ» αγιάζει ο άνθρωπος καί πηγαίνει εις τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά ευφραίνεται ωσάν οι Αγγελοι

(εκ τών Διδαχών τού Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού)

ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ/- ΤΟΜΟΣ ΙΕ/- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 348

Πηγή: vimaorthodoxias.gr