Η μετάνοια είναι η ένδειξη πως ο άνθρωπος θέλει να αλλάξει πραγματικά, ενώ η αδιαφορία είναι η ένδειξη στην αντίθετη πλευρά

Η μετάνοια είναι η ένδειξη πως ο άνθρωπος θέλει να αλλάξει πραγματικά, ενώ η αδιαφορία είναι η ένδειξη στην αντίθετη πλευρά.

Στην ζωή μας πρέπει να μάθουμε ότι η μετάνοια αποτελεί την απαραίτητη και βασική προϋπόθεση για να βγει ο άνθρωπος από το σκοτάδι της αμαρτίας, πρέπει κάθε άνθρωπος να καταλάβει την αξία της αλλαγής, αυτό ζητάει ο Κύριος από εμάς, να βάλουμε αρχή και να βγούμε από το σκοτάδι που προκαλεί η αμαρτία.

Όταν όμως ο άνθρωπος δεν φροντίζει να αλλάξει, και μένει στάσιμος στον δρόμο της αμαρτίας, τότε φυσικό επόμενο είναι να καλλιεργεί μέσα στην ψυχή του την παράβαση στον νόμο του Θεού, και αυτό θα έχει συνέπεια να λάβει τον αντίθετο καρπό, και όχι από αυτόν που θέλει ο Θεός να βάλει στον Παράδεισο, γιατί ο Θεός θέλει τον καλό καρπό να βάλει στον Παράδεισο

Και γι’ αυτό τον λόγο, πρέπει να βάλεις την μετάνοια στην ζωή σου, και να αλλάξεις πραγματικά, και τότε ο Θεός θα δει την προσπάθεια που κάνεις, και θα ανταμειφθείς με το Φως της ζωής.

Πρέπει βέβαια να ξέρεις, ότι δεν είσαι μόνος στον αγώνα αυτόν, έχεις και βοηθήματα, και αυτά τα βοηθήματα είναι ο Πνευματικός πατέρας, που αποτελεί μεγάλη βοήθεια για κάθε άνθρωπο που θέλει να σωθεί, και μαζί με την καθημερινή ανάγνωση της Αγία Γραφής, θα καταφέρεις να έρθεις στην καλύτερη πνευματική κατάσταση.