Η πνευματική ζωή είναι το σύνολο των Χριστιανικών πραγμάτων των οποίων πρέπει να εφαρμόσουμε μέσα στην ζωή μας

Η πνευματική ζωή είναι το σύνολο των Χριστιανικών πραγμάτων των οποίων πρέπει να εφαρμόσουμε μέσα στην ζωή μας.

Δεν είναι μόνο η Εκκλησία η νηστεία κλπ, αλλά και η ζωή μας μέσα στην κοινωνία, σκέψου σε τι θα ωφελούσε αν εσύ ενεργούσες σαν διάβολος μέσα στην κοινωνία;

Ο Κύριος μας θέλει ξύπνιους, και έτοιμους, και να μην βρισκόμαστε σε πνευματικό λήθαργο στον οποίο βρίσκονται αρκετοί σήμερα.