Η ψυχή μας είναι σημαντική, και θέλει πάντα σωστή φροντίδα, ώστε να κατοικεί μέσα της η αγάπη

Τα ενδιαφέροντα μας, να είναι σωστά.

Και να μην επιτρέπουμε να βλάπτει την ψυχή μας.

Διότι η ψυχή μας είναι σημαντική.

Και θέλει πάντα σωστή φροντίδα.

Ώστε να κατοικεί μέσα της η αγάπη.