Ο Κύριος δεν άφησε τον άνθρωπο επάνω στη Γη χωρίς γνώση, έδωσε την καλύτερη γνώση, την γνώση που σώζει

Ο Κύριος δεν άφησε τον άνθρωπο επάνω στη Γη χωρίς γνώση, έδωσε την καλύτερη γνώση, την γνώση που σώζει.

Έχω νου, έχω συνείδηση, και πρέπει να ξέρω, πρέπει να μάθω ποιο είναι το θέλημα του.

Πρέπει να αξιοποιήσω τον καρπό μου, πρέπει να αξιοποιήσω την ζωή μου, πρέπει να σωθώ.

Ξύπνα τώρα που μπορείς, προλαβαίνεις, όσο ζεις.