Η Θεοτόκος είναι η αγιότερη γυναίκα στην ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά και του ουρανού, ποτέ δεν θα υπάρξει άλλη

Η Θεοτόκος επιλέχτηκε από το Θεό, και είναι η αγιότερη γυναίκα στην Ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά και του ουρανού, ποτέ δεν θα υπάρξει άλλη.

Όλες οι γυναίκες πρέπει να προσπαθούν, για να μοιάσουν με την παναγία μας, πρέπει να κρατάνε την αγνότητα τους, και αν θέλουν να κάνουν οικογένεια, να αγωνίζονται ώστε να κρατούν τις αρετές της παναγίας, και να γεννούν φωτεινά παιδιά.

Παναγιά μου, δώσε αγιότητα στης μητέρες να γεννούν φωτεινά παιδιά, εσύ είσαι το παράδειγμα τους.

Ας φωτιστούμε περισσότερο, και ας σβήσουμε το σκοτάδι.