Μην αγνοείς, η πνευματική γνώση είναι η τροφή των ουρανών, και ο Λόγος του Θεού ήρθε και μας έδωσε αυτή την τροφή

Υπάρχουν δύο τροφές, η τροφή της σάρκας, και η τροφή του πνεύματος.

Αρκετοί τρέφονται μόνο με τροφή της σάρκας, και αδιαφορούν για την πολυτιμότερη τροφή, αυτή που τρέφει το πνεύμα μας,

Αυτή η τροφή κρατά ζωντανό το πνεύμα μας, και δεν το αφήνει να σβήσει.

Αυτή την τροφή μας την έφερε ο Κύριος μας, με αυτή μας τρέφει, και μας κρατάει μέσα στο Φως.

Μην αγνοείς αυτήν την πολύτιμη τροφή που έφερε ο Θεός στη ζωή μας, με αυτή θα τρεφόμαστε στον ουρανό.