Η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια που την κατακτούν οι αγωνιστές, γιατί αυτοί θα εισέλθουν δια της στενής πύλης

Η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια που την κατακτούν οι αγωνιστές, γιατί αυτοί θα εισέλθουν δια της στενής πύλης.

Γι’ αυτό μην αφήνεται ποτέ σας τίποτα να σας παρασύρει, και μην κοιτάτε το γύρω σας, γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας πληροφορεί για την στενή πύλη και δύσκολη οδό.

Έτσι, να θυμάστε πάντοτε ότι η πύλη που οδηγεί στην βασιλεία του, είναι στενή, και εμείς τώρα αυτό θα πρέπει να το έχουμε όνειρο της ζωής μας, καθώς στη στενή πύλη μπαίνουν οι νικητές, και είναι αυτή που φυλάττουν τις εντολές του Κυρίου, και δεν αδιαφορούν, αλλά μάχονται ώστε να τις κάνουν εφαρμογή μέσα στην ζωής τους.

Και από αυτούς, κάποιοι θα βγάλουν πολύ καρπό, και άλλη λιγότερο, και πραγματικά αλίμονο σε εκείνον που δεν θα καταφέρει να βγάλει τον ανάλογο καρπό, για να κερδίσει την είσοδο στην αιώνια ευτυχία του.