Η ζωή δεν είναι μόνο το τώρα, αλλά έχει και συνέχεια, και αυτή είναι αιώνια

Αρκετοί άνθρωποι που βρίσκονται μακριά από τον Θεό, έχουν πλανηθεί από δικιές τους ιδέες, καθώς δεν άφησαν ποτέ τον εαυτό τους να δει την αλήθεια όπως πραγματικά έχει.

Και αυτό έγινε, διότι απέκλεισαν από την σκέψη τους, ότι η ζωή δεν είναι μόνο το τώρα, αλλά έχει και συνέχεια, και αυτή είναι αιώνια.

Και τώρα ένα πράγμα χρειάζονται, να πιστέψουν, και τότε το Φως θα έρθει και σε εκείνους, και θα καταλάβουν, πως η αμαρτία είναι το σκοτάδι, ενώ η αλήθεια το Φως.