Κάποιοι προτιμούν το ψέμα στην ζωή τους, προτιμούν να ζουν χωρίς τον σκοπό στον οποίο πλάστηκαν από τον Θεό

Κάποιοι προτιμούν το ψέμα στην ζωή τους, προτιμούν να ζουν χωρίς τον σκοπό στον οποίο πλάστηκαν από τον Θεό.

Και αυτό το μεγάλο σφάλμα που κάνουν, πρέπει να το δουν τώρα που έχουν την δυνατότητα να μετανοήσουν.

Χριστιανοί ζείτε αληθινά, ζείτε όπως μας αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού, και στο τέλος δεν θα χάσετε, αλλά θα κερδίσετε, και αυτά που θα κερδίσετε θα τα χαίρεστε αιώνια.