Ο Κύριος με το κήρυγμα του, μας δίδαξε και την καρδιά του

Ο Κύριος με το κήρυγμα του, μας δίδαξε και την καρδιά του.

Έτσι εμείς σήμερα ξέρουμε πολλά, και ξέρουμε πως πρέπει να αποκτήσουμε μια τέτοια καρδιά.

Καθώς μια τέτοια καρδιά θα μας σώσει.

Ας πετάξουμε λοιπόν από μέσα μας κάθε πονηρό.

Και ας κρατήσουμε το καλό που θα μας σώσει.