Κάθε σωστή πληροφορία στον Λόγο του Θεού, είναι πλούτος, είναι πλούτος πνευματικός, ο οποίος θα σας βοηθήσει

Η πνευματική πληροφορία στον Λόγο του Θεού, δεν πρέπει να αγνοείτε.

Θα πρέπει να την φυλάττουμε, για να μας βοηθήσει.

Ας ενδιαφερθούμε όμως για τις σωστές πληροφορίες, που βρίσκονται πάντα στην ορθοδοξία μας.

Αυτό λοιπόν ας μην το ξεχνάμε, καθώς η ορθοδοξία μας είναι η σωστή θέση.

Να διαβάζεται Χριστιανοί, κάθε μέρα να ενημερωνόσαστε για τα πνευματικά.

Γιατί κάθε σωστή πληροφορία στον Λόγο του Θεού, είναι πλούτος, είναι πλούτος πνευματικός, ο οποίος θα σας βοηθήσει.

Αξιοποιήστε την αλήθεια, αξιοποιήστε όλες αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες που υπάρχουν, και καρποφορήστε τον καρπό που θα σε οδηγήσει στον παράδεισο.