Κύριε είσαι το Φως μου, είσαι το Φως που διώχνει το σκοτάδι μου, είσαι το Φως το οποίο φωτίζει πλέον την πορεία μου

Κύριε χωρίς το δικό σου Φως, θα είχα σκοντάψει.

Είσαι το Φως που φωτίζει την πορεία μου.

Είσαι το Φως που θα με οδηγήσει στην Σωτηρία μου.

Είσαι το λαμπερό Φως που υπήρχε πάντα,

Είσαι αυτό που φώτιζε πάντα.

Κύριε φώτισε την λαμπάδα μου, για να μείνω για πάντα ζωντανός, εκεί, κοντά σου.