Μάστορας δείχνει ένα νέο σχέδιο «έξυπνης» πόρτας

Αφού λειτουργεί, τι μπορεί να του πει κάποιος…

otherside