Ο άνθρωπος που αγωνίζεται για να πράξη το θέλημα του Θεού, ανήκει στους πιο τυχερούς ανθρώπους στον Κόσμο

Ο άνθρωπος που αγωνίζεται για να πράξη το θέλημα του Θεού, ανήκει στους πιο τυχερούς ανθρώπους στον Κόσμο.

Καθώς ο άνθρωπος αυτός, αγαπάει τον Θεό σωστά και αληθινά, διότι ο ίδιος ο Κύριος μας λέει, πώς:

Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει· κι αυτός που με αγαπάει θ’ αγαπηθεί από τον Πατέρα μου, κι εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου» (Ιω. 14,21)