Ο Χριστιανός είναι αυτός που Πιστεύει στον Χριστό, και είναι αυτός που ομολογεί την Πίστη του στους ανθρώπους

Ο Χριστιανός είναι αυτός που Πιστεύει στον Χριστό, και είναι αυτός που ομολογεί την Πίστη του στους ανθρώπους, και είναι αυτός που αγωνίζεται στην διάρκεια αυτής της ζωής, για να εφαρμόσει τις εντολές που έδωσε ο Χριστός.

Είναι αυτός που δεν απομακρύνεται από τον Λόγο του Θεού, και είναι αυτός που στην διάρκεια της ζωής του μαθαίνει τον Λόγο του Θεού για να μπορεί να κερδίσει την είσοδο του στην Βασιλεία των Ουρανών.

Και όλα αυτά πάντα κοντά στην Εκκλησία, στο Σώμα του Χριστού.