Ο εγωισμός του ανθρώπου στέκεται βασικό εμπόδιο, και εμποδίζει τον άνθρωπο να μάθει την αλήθεια που φανερώνει ο Λόγος του Θεού

Ο εγωισμός του ανθρώπου στέκεται βασικό εμπόδιο, και εμποδίζει τον άνθρωπο να μάθει την αλήθεια που φανερώνει ο Λόγος του Θεού.

Γιατί η τάση ενός ατόμου να μιλά για τον εαυτό του και να παρουσιάζει τα πράγματα πάντα από τη δική του πλευρά, δεν φέρνει τον καρπό της αλήθειας.

Διότι η αλήθεια, είναι η αλήθεια, και δεν χρειάζεται να συμφέρει αυτό που εσύ χρειάζεσαι να συμφέρει.

Ο Λόγος του Θεού έχει πάντα μία πλευρά, την σωστή πλευρά, και ο Κύριος αυτή την πλευρά την έχει γνωστοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο, σου έχει όλα τα εφόδια για να την μάθεις.

Σου έχει την Εκκλησία, σου έχει την Αγία Γραφή, και άλλα πολλά πνευματικά βιβλία, όπως και το διαδίκτυο, αρκεί να ξέρεις να ψάχνεις σωστά, συγκεκριμένα, πάντα με την αλήθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Εκμεταλλεύσου όλα αυτά τα εφόδια που ο Θεός φρόντισε για σένα, και τότε θα μάθεις πολλά, αρκεί να κάνεις άκρη τον εγωισμό.