Ο Χριστιανός είναι ο οπαδός της αλήθειας, είναι ο εργάτης της αλήθειας, που μέσα στην ζωή του προσπαθεί να πράττει την αλήθεια

Ο Χριστιανός είναι ο οπαδός της αλήθειας,

είναι ο εργάτης της αλήθειας,

που μέσα στην ζωή του προσπαθεί να πράττει την αλήθεια,

που η αλήθεια είναι το θέλημα του Θεού.

Ο Άνθρωπος αυτός,

ενώνεται με τον Κύριο του,

και γίνεται Άγιος.