Πολλοί σήμερα ενδιαφέρονται για τα ασήμαντα, και όχι γι’ αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά, και αναρωτιέσαι, δεν καταλαβαίνουν;

Πολλοί σήμερα ενδιαφέρονται για τα ασήμαντα, και όχι γι’ αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά.

Τους βλέπεις να έχουν φανατισμό, και αναρωτιέσαι, δεν καταλαβαίνουν άραγε;

Θα έρθει όμως μια μέρα που θα καταλάβουν εκείνη που δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα.

Τότε όμως θα είναι αργά, γι’ αυτό ας δουν τώρα πριν να είναι αργά, ας δουν το Φως, ας δουν την αλήθεια του Κυρίου.