Ο Χριστιανός, πρέπει να ομολογεί την αλήθεια, με την αγάπη, με την αγάπη του Χριστού μας

Ο Χριστιανός, πρέπει να ομολογεί την αλήθεια, με την αγάπη, με την αγάπη του Χριστού μας.

Καθώς, ο Χριστιανός είναι ο άνθρωπος που αγωνίζεται διαρκώς για την αγάπη.

Και αυτό είναι το Κύριο κομμάτι που μας δίδαξε ο Κύριος, όταν μας φανέρωσε την αλήθεια.

Και έτσι, σήμερα, όποιος πιστεύει, θα πρέπει να αγωνίζεται διαρκώς, και να κρατάει αυτή την βάση μέσα στη ζωή του.