Όνειρο της ζωής σου, να μην είναι η καλοπέραση σου, αλλά όνειρο της ζωής σου, να είναι η αυθεντική ζωή, που φέρνει το καλό δώρο

Όνειρο της ζωής σου, να μην είναι η καλοπέραση σου, αλλά όνειρο της ζωής σου, να είναι η αυθεντική ζωή που φέρνει το δώρο της σωτηρίας σου.

Γι’ αυτό, φρόντισε τα όνειρα σου να έχουν νόημα, και να μην είναι βασισμένα στο ψέμα.

Καθώς το ψέμα, δεν προσφέρει τίποτα που να κρατάει για πάντα.