Ο Χριστιανός πρέπει να ζει με αγάπη και να μην βλάπτει ποτέ κανέναν, και να είναι χαρούμενος για το δώρο που του χάρισε ο Θεός

Ο Χριστιανός πρέπει να ζει πάντα με αγάπη και να μην βλάπτει ποτέ κανέναν, και να είναι πάντα χαρούμενος για το δώρο που του χάρισε ο Θεός, το δώρο της ζωής.

Πρέπει να μάθει να αξιοποιεί την ζωή του πάντα με τις εντολές που έδωσε ο Χριστός μας, πρέπει όμως να μάθει για να ζει κοντά στο Χριστό, για να μπορεί να καταλάβει τι πρέπει να κάνει σε τούτη τη ζωή, δηλαδή να μην αφήνει την ζωή του να την οδηγεί το άγνωστο, αλλά να αφήνει την ζωή του να την οδηγεί ο Χριστός.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχει γνώσει στον Λόγο του Θεού, και γι’ αυτό δεν πρέπει ποτέ να λείπει από την Εκκλησία, και στον υπόλοιπο χρόνο του πρέπει να διαβάζει ή να ακούει τον Λόγο του Θεού.

Βάλε αρχή στην ζωή σου, και ξεκίνα να μαθαίνεις, και τότε θα καταλάβεις και θα πεις από την καρδιά σου, τελικά είμαστε τυφλοί και πολλοί αμαρτωλοί, και θα δεις πόσο πραγματικά χρειαζόμαστε την μετάνοια στη ζωή μας.