Τι κι αν έχουμε δύσκολους καιρούς, είτε όχι, εμείς έχουμε πίστη στον Χριστό, και θα νικήσουμε

Τι κι αν έχουμε δύσκολους καιρούς, είτε όχι, εμείς έχουμε πίστη στον Χριστό, και θα νικήσουμε.

Καθώς δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να μας γονατίσει, από την στιγμή που ο Κύριος με το Φως του μας κάνει δυνατούς.

Γι’ αυτό θα αντέξουμε τα πάντα, και έτσι θα νικήσουμε κάθε συμφορά.