Ο Θεός είναι αγάπη, και τα πάντα με αγάπη κάνει, έτσι και εμείς που θέλουμε να ενωθούμε με εκείνον, να πράττουμε την αγάπη

Η αγάπη υπήρχε πάντα, και θα υπάρχει για πάντα, γιατί η αγάπη είναι ο Θεός μας.

Και τα πάντα με αγάπη κάνει, έτσι και εμείς που θέλουμε να ενωθούμε με εκείνον, να φροντίζουμε πάντοτε να πράττουμε την αγάπη.

Και με την αγάπη θα σωθούμε, διότι η αγάπη είναι το θέλημα του Θεού, και πραγματικά μακάριος είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται για την απόκτηση της πραγματικής αγάπης.

Γιατί αυτός ο άνθρωπος ομοιάζει με άνθρωπο ο οποίος χτίζει σπίτι στον Παράδεισο.