Στις μέρες μας η αλήθεια μαθαίνεται εύκολα, όμως ο ζήλος είναι λιγότερος, αν όμως ο άνθρωπος πιστέψει σωστά, φτάνει σε ύψη

Στις μέρες μας η αλήθεια μαθαίνεται εύκολα.

Όμως ο ζήλος είναι λιγότερος.

Αν όμως ο άνθρωπος πιστέψει σωστά.

Τότε φτάνει σε μεγάλα πνευματικά ύψη.

Και τότε μόνο ευτυχή πραγματικά σωστά.

Και αυτό θα το καταλάβει άμεσα όταν γεννηθεί ξανά.