Ο Θεός είναι η πηγή του Φωτός η οποία φωτίζει όλους μας, και έτσι γνωρίζουμε το σωστό, αλάνθαστοι

Ο Θεός είναι η πηγή του Φωτός η οποία φωτίζει όλους μας, και έτσι γνωρίζουμε το σωστό, αλάνθαστοι.

Ενώ το σκοτάδι, προκαλεί μόνο πόνο, καθώς πορεύεσαι τυφλά, και αισθάνεσαι την θλίψη την οποία προκαλεί.

Καθώς, πολλές φορές από τον πολύ εγωισμό, ο άνθρωπος αρνείται να φύγει από το σκοτάδι, αλλά αν δει, τότε ευτυχή.