Ο Θεός είναι όλος αγάπη, και αυτή την αγάπη πρέπει να αποκτήσουμε και εμείς, αυτή θα καλύψει πλήθος αμαρτιών, Μετανοείτε

Πολλοί σήμερα νομίζουν ότι ξέρουν τι είναι αγάπη, αλλά λίγοι ξέρουν.

Η πραγματική αγάπη είναι αυτή που μας έμαθε ο κύριος μας, όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να αποκτήσουμε αυτή την αγάπη.

Αλλά και αν πάλι δεν ξέρεις, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, σε όλους έδωσε το χάρισμα να μπορούν να διαβάζουν.

Θα πρέπει να διαβάσουμε όλοι μας την Αγία Γραφή για να καταλάβουμε την αγάπη που πρέπει να αποκτήσουμε, εκεί θα βρεις αρκετά παραδείγματα αγάπης.

Μέσα από την ανάγνωση θα καταλάβεις τι καρδιά έχεις, αν το έδαφος είναι σκληρό, τότε και η καρδιά σου θα είναι σκληρή, αν το έδαφος είναι μαλακό, τότε η καρδιά σου θα είναι μαλακή.

Η καρδιά σου δείχνει τι πνεύμα έχεις, δείχνει αν έχεις το καλό η το κακό, εσύ επιλέγεις την καρποφορία ανάλογα με το έδαφος που έχεις.

Ο Απόστολος Πέτρος είπε:

πρὸ πάντων δὲ τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι ἡ ἀγάπη καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν· (Α Πε. 4,8)

Μετάφραση:

Παρά πάνω δε από όλα, να έχετε θερμήν, παντοτεινήν και πλουσίαν την αγάπην μεταξύ σας, διότι η αγάπη θα σκεπάση τας αμαρτίας, όσον πολλαί και αν είναι αυταί. (Α Πε. 4,8)

Ας σταματήσουμε πλέον τις δικαιολογίες ότι δεν ξέρουμε, ξέρουμε και παραξέρουμε και πολύ καλά μάλιστα.

Ο Θεός σταυρώθηκε για να ξέρεις, μην παριστάνεις ότι δεν ξέρεις.

Μετανοείτε.