Ο Θεός περιμένει πολλά από εμάς, περιμένει να πράξουμε το καλό μέσα στην κοινωνία, περιμένει την μετάνοια μας

Ο Θεός περιμένει πολλά από εμάς, περιμένει να πράξουμε το καλό μέσα στην κοινωνία.

Περιμένει την μετάνοια μας, και την στροφή μας προς το πραγματικό ενδιαφέρον.

Που είναι ο αγώνας για την εφαρμογή του θελήματος του Θεού.

Ας ανοίξουμε τα πνευματικά μας μάτια, και τότε θα δούμε τα πάντα καθαρά.

Φέτος το Πάσχα, είναι μια καλή ευκαιρία να θυμηθούν όλοι την αλήθεια, και να κάνουν την μεγάλη αλλαγή μέσα στην ζωή τους.