Οι τρεις «λαθρεπιβάτες» δείχνουν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα την βαρκάδα!

Φώκιες απολαμβάνουν!