Όλοι οι Άγιοι αγίασαν με την ταπείνωση, διότι η ταπείνωση γεννά και την αγάπη και όλες τις αρετές

Αν υπάρχουν όλες οι αρετές και λείπει η ταπείνωση, είναι ελλιπείς, ανωφελείς, είναι και βλαπτικές.

Όλοι οι Άγιοι αγίασαν με την ταπείνωση, διότι η ταπείνωση γεννά και την αγάπη και όλες τις αρετές.

Ο ταπεινός άνθρωπος είναι κατοικητήριο του Θεού και των χαρισμάτων του Αγ. Πνεύματος.

Αν υπάρχουν όλες οι αρετές και λείπει η ταπείνωση, είναι ελλιπείς, ανωφελείς, είναι και βλαπτικές.

Όσιος Φιλόθεος Ζερβάκος