Όποιος αθετεί αυτή την εντολή του Κυρίου, ούτε τον Κύριο είναι δυνατό ν’ αγαπήσει

Άγιος Μάξιμος Ομολογητής – Η διάθεση της αγάπης.

Όποιος αγαπάει τον Θεό δεν είναι δυνατό
Να μην αγαπήσει και κάθε άνθρωπο
Σαν τον εαυτό του.

Και όσους ακόμα είναι υπόδουλοι στα πάθη τους
Κι αυτούς τους αγαπάει σαν τον εαυτό του
Και χαίρεται με αμέτρητη και ανείπωτη χαρά
Όταν τους βλέπει να διορθώνονται.

“Όποιος με αγαπάει”, λέει ο Κύριος
“Θα τηρήσει τις εντολές μου” (Ιω. ιδ’ 23).

“Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλο”
Εκείνος λοιπόν που δεν αγαπάει τον πλησίον του
Αθετεί την εντολή του Κυρίου.

Και όποιος αθετεί την εντολή του Κυρίου
Ούτε τον Κύριο είναι δυνατό ν’ αγαπήσει.

Σε όλες μας τις πράξεις ο Θεός εξετάζει τον σκοπό για τον οποίο τις εκτελούμε
Αν δηλαδή τις κάνουμε γι’ Αυτόν ή για κάτι άλλο.

Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε ένα καλό
Ας μην έχουμε σκοπό ν’ αρέσουμε στους ανθρώπους, αλλά μόνο στον Θεό.

Σ’ Αυτόν ν’ αποβλέπουμε και όλα να τα κάνουμε για τη δική του δόξα.

Διαφορετικά, θα κουραζόμαστε χωρίς να κερδίζουμε τίποτα.

Έργο αγάπης είναι η ολόψυχη ευεργεσία προς τον πλησίον μας
Η μακροθυμία και η υπομονή που δείχνουμε απέναντί του
Καθώς επίσης και η φρόνιμη και συνετή χρησιμοποίηση των πραγμάτων.

Η διάθεση της αγάπης δεν φανερώνεται μόνο με την παροχή χρημάτων
Αλλά πολύ περισσότερο με τη μετάδοση πνευματικού λόγου και με τη σωματική διακονία.