Όσες δυσκολίες και να έρθουν, επικαλούμαστε πάντα την Παναγία μας, αυτή πάντα μας συμπαραστέκετε, και βοηθά όταν πρέπει

Στις δύσκολες στιγμές πάντα επικαλούμαστε την Παναγία μας, αυτή πάντα μας ακούει, και πραγματοποιεί πάντα ότι είναι καλό για εμάς, το μόνο που χρειάζεται είναι αληθινή πίστη στο αίτημα της προσευχής μας.

Μην απελπίζεσαι στις δυσκολίες, βάλε υπομονή και προσευχή.

Η πανίσχυρη προσευχή στην Παναγία:

Θυμήσου, Κεχαριτωμένη Παρθένε Μαρία, ότι ποτέ δεν έμεινε αβοήθητος, όποιος προσέτρεξε στη δική Σου προστασία, ικέτεψε τη δική Σου βοήθεια, ή αναζήτησε τη δική Σου μεσιτεία.

Εμπνευσμένος από αυτήν την εμπιστοσύνη,
προστρέχω σε Σένα, Παρθένε των Παρθένων,
Μητέρα μου, σε Σένα έρχομαι,
μπροστά Σου στέκομαι,
αμαρτωλός και μετανοημένος.

Ω, Μητέρα του Ενσαρκωμένου Λόγου!
Μην περιφρονήσεις τις παρακλήσεις μου,
αλλά κατά το έλεός Σου, εισάκουσέ με.
Αμήν.